| FIRMA | USŁUGI | PROJEKTY | KONTAKT |

KONSTRUKCJE - REALIZACJE

 • Tymczasowe przekrycie namiotowe,
  MERIDA Sp. z o.o.
  Lokalizacja: Gdynia

 • Rozbudowa hali kuchenek wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
  WHIRPOOL POLSKA Sp. z o.o.
  Lokalizacja: Wrocław, obrb Zakrzów

 • Hala produkcyjna wraz z towarzyszącą infrastrukturą
  JINXUS Sp. z o.o.
  Lokalizacja: Nowa Ruda

 • Hala produkcyjna z funkcją magazynową
  oraz częścią socjalno-biurową,
  Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.
  Lokalizacja: Sanok Olchowce
  Realizacja: 2017/2018

 • Budynek biurowo-socjalny z halą warsztatową,
  NORD NAPĘDY Sp. z o.o.
  Pow. zabudowy: 1700m2
  Lokalizacja: Zakrzów k/Wieliczki, gmina Niepołomice
  Realizacja: 2017/2018

 • Hala magazynowa wraz z budynkami
  biurowo-socjalnymi,
  MERIDA Sp. z o.o.
  Pow. zabudowy: 1656m2
  Lokalizacja: Ruda Śląska
  Realizacja: 2017/2018

 • Rozbudowa hali produkcyjnej wraz z budynkami
  biurowo-socjalnymi - etap V,
  WEZI-TEC Sp. z o.o. - grupa Weber
  Pow. użytkowa: 7700m2
  Lokalizacja: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

 • Zakład produkcyjny z infrastrukturą techniczną
  Sia Abrasives Polska Sp. z o.o. Grupa BOSCH
  Pow. użytkowa: 23377m2
  Lokalizacja: Goleniów
  Realizacja: 2016/2017

 • Zakład produkcyjny wraz z budynkiem
  biurowo socjalnym ,
  CGR POLSKA Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 6800m2
  Lokalizacja: Częstochowa, ul. Kusięcka
  Realizacja: 2016

 • Rozbudowa zakładu o halę magazynową
  oraz przebudowa budynku biurowo-produkcyjnego,
  ETO MAGNETIC Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa rozbudowy: 3660m2
  Lokalizacja: Wrocław, ul. E. Kwiatkowskiego
  Realizacja: 2015/2016

 • Hala logistyczno-magazynowa
  z infrastrukturą techniczną,
  ADCapital Assets Limited Spółka
  Komandytowo-akcyjna

  Lokalizacja: Tyniec Mały

 • Rozbudowa hali produkcyjnej wraz z budynkami
  biurowo-socjalnymi - etap IV,
  WEZI-TEC Sp. z o.o. - grupa Weber
  Pow. użytkowa: 10169m2
  Lokalizacja: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

 • Konstrukcja stalowego pomostu technicznego
  NESTLE POLSKA Sp. z o.o.
  Lokalizacja: Nowa Wieś Wrocławska
  Realizacja: 2014

 • Hala produkcyjna z budynkiem biurowym,
  SATO POLSKA Sp. z o.o.
  Pow. netto: 5 930m2
  Lokalizacja: Wrocław, ul. Tyniecka
  Realizacja: 2014

 • Centrum logistyczne wraz z budynkiem biurowym,
  nadbudówką techniczną dwukondygnacyjnym budyn-
  kiem z pomieszczeniami konfekcji, wiatą na odpady,
  kotłownią, centralą tryskaczową, pomieszczeniami
  dla kierowców oraz portiernią, dla firmy
  B2B IT Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 28 000m2
  Lokalizacja: Magnice, gmina Kobierzyce
  Realizacja: 2013

 • Rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z nowym
  budynkiem biurowym oraz rozbudową istniejącego
  budynku biurowego, dla firmy
  NORD - Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.
  Pow. rozbudowy: 10 000m2
  Lokalizacja: Nowa Sól
  Realizacja: 2013

 • Budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem
  biurowym
  Pow. rozbudowy: 2 400m2
  Lokalizacja: Mutowo, dz.nr 87/33, gmina Szamotuły
  Realizacja: 2013

 • Zakład produkcyjno-magazynowy z budynkiem biu-
  rowym oraz budowa wolnostojącego budynku biu-
  rowego i portierni, dla firmy
  PNEUMAT SYSTEM Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 2 000m2
  Lokalizacja: Wrocław, obręb Różanka
  Realizacja: 2013

 • Podonstrukcje stalowe pod suwnice w hali dla firmy
  VALMET AUTOMOTIVE Sp. z o.o.
  Lokalizacja: Żary
  Realizacja: 2013

 • Budynek biurowy, dwukondygnacyjny dla firmy
  KÄRCHER Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 3 050m2
  Lokalizacja: Kraków
  Realizacja: 2012

 • Rozbudowa hali magazynowej dla firmy
  WEZI-TEC Sp. z o.o. - grupa Weber
  Pow. użytkowa: 2 030m2
  Lokalizacja: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  Realizacja: 2012

 • Konstrukcja rampy stalowej przy hali dla firmy
  NEONET S.A.
  Lokalizacja: Tarnobrzeg
  Realizacja: 2012

 • Rozbudowa/przebudowa zakładu produkcyjnego dla firmy
  SUMIKA CERAMICS POLAND Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 18 275m2
  Lokalizacja: Wrocław
  Realizacja: 2011/2012

 • Budowa budynku wielorodzinnego dla firmy
  BEM. S.C. Marek Hadyniak, Elżbieta Hadyniak-Junger
  Lokalizacja: ul. Dubrownicka, Wrocław
  Realizacja: 2011

 • Hala magazynowo-prodykcyjna z budynkiem biuro-
  wym, socjalnym i technicznym oraz portiernią dla firmy
  MERIDA Sp. z o.o
  Pow. użytkowa: 12 900m2
  Lokalizacja: Tyniec Mały, gmina Kobierzyce
  Realizacja: 2010

 • Konstrukcja podestu rozładunkowego wraz z zadaszeniem
  przy hali magazynowej dla firmy
  NEONET S.A.
  Lokalizacja: ul. Żmigrodzka, Wrocław
  Realizacja: 2010

 • Konstrukcje stalowe pod suwnice w hali produkcyjnej
  dla firmy
  KARMANN GHIA Żary Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 18 620m2
  Lokalizacja: Żary
  Realizacja: 2010

 • Konstrukcje stalowe pod suwnice w hali produk-
  cyjnej dla firmy
  HESSUNG ELEKTRONICS POLSKA Sp.z o.o.
  Lokalizacja: gmina Kobierzyce, obręb Biskupice Podgórne
  Realizacja: 2010

 • Stanowisko testowania wirników śmigłowców dla firmy
  PZL-Świdnik” S.A.
  Pow. zabudowy: 506m2
  Lokalizacja: Świdnik k/Lublina
  Realizacja: w fazie projektowania

 • Zakład produkcyjno-magazynowy wraz z budynkiem
  biurowym dla firmy
  STOMIL SANOK S.A.
  Pow. użytkowa: 13 600m2
  Lokalizacja: Brześć, Białoruś
  Realizacja: 2009

 • Rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej dla firmy
  ROBERT BOSCH Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 13 300m2
  Lokalizacja: ul. Wrocławska, Mirków
  Realizacja: 2008

 • Hala logistyczno-magazynowa wraz z infrastrukturą
  dla firmy
  HÄRTER Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.
  Pow. użytkowa: 12 300m2
  Lokalizacja: LSSE Nowa Wieś Legnicka
  Realizacja: 2008

 • Hala wytwarzania folii z granulatu polietylenowego,
  oraz budynek przeznaczony na cele biurowe, socjalne
  i techniczne, dla firmy
  VERPA FOLIE Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 4 6500m2
  Lokalizacja: Krępice k/Wrocławia
  Realizacja: 2008

 • Rozbudowa zakładu produkcyjnego o halę konfekcjo-
  nowania tektury wraz budynkiem socjalno-magazynowym
  dla firmy
  TEKTURA Wrocław Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 7 300m2
  Lokalizacja: Krępice k/Wrocławia
  Realizacja: 2008

 • Hala produkcyjno-magazynowa o wraz z budynkiem
  biurowo-socjalnym dla firmy
  APINEX Technika Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 1 070m2
  Lokalizacja: Nowa Wieś Legnicka
  Realizacja: 2008

 • Hala produkcyjno-magazynowa ze zintegrowaną częścią
  biurowo-socjalną dla firmy
  PLASTICOS-DUREX POLSKA Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 1 850m2
  Lokalizacja: LSSE, podstrefa Krzywa
  Realizacja: 2007

 • Hala produkcyjno-magazynowa ze zintegrowaną częścią
  biurowo-socjalną dla firmy
  HURAS Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 2 030m2
  Lokalizacja: LSSE, Legnica
  Realizacja: 2007

 • Rozbudowa hali magazynowej - Etap I i II, dla firmy
  WEZI-TEC Sp. z o.o. - grupa Weber
  Pow. użytkowa: 16 575m2
  Lokalizacja: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  Realizacja: 2007

 • Jednokondygnacyjna hala produkcyjna z dwukondyg-
  nacyjnym budynkiem biurowo-socjalnym dla firmy
  KARMANN GHIA Żary Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 18 600m2
  Lokalizacja: Żary
  Realizacja: 2006

 • Hala produkcyjna z dwukondygnacyjną częścią
  socjalno-biurową i warsztatami dla firmy
  ETO MAGNETIC Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 9 150m2
  Lokalizacja: Wrocław
  Realizacja: 2006

 • Zakład produkcji napędów obejmujący halę i dwukon-
  dygnacyjny budynek biurowo-socjalny oraz portiernię
  przy wjeździe na teren obiektu, dla firmy
  NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 9 925m2
  Lokalizacja: Nowa Sól
  Realizacja: 2006

 • Hala produkcyjna o konstrukcji stalowej, dla firmy
  ADO Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 8 850m2
  Lokalizacja: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  Realizacja: 2005

 • Hala magazynowa wraz z dwukondygnacyjnym
  budynkiem biurowo-socjalnym, dla firmy
  BOSCH REXROTH Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 8 850m2
  Lokalizacja: Warszawa
  Realizacja: 2005

 • Budynek biurowy dla firmy
  TETERA Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 650m2
  Lokalizacja: ul. Czajkowskiego, Wrocław
  Realizacja: 2005

 • Hala produkcyjna wraz z budynkiem biurowym dla firmy
  HÄRTER Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.
  Pow. użytkowa: 12 300m2
  Lokalizacja: LSSE Nowa Wieś Legnicka
  Realizacja: 2005,2007

 • Zakład produkcji folii, tektury falistej i opakowań dla firmy
  TEKTURA Wrocław Sp. z o.o.
  Pow. użytkowa: 8 650m2
  Lokalizacja: Krępice k/Wrocławia
  Realizacja: 2004

 • Rozbudowa magazynu paliw na kotłownię olejową
  z kominami stalowymi wysokości 17,0m oraz estakadą
  stalową dla firmy
  MONDI PACKING BZWP Sp. z o.o.
  Lokalizacja: Bystrzyca Kłodzka
  Realizacja: 2004

 • Hala 100A - konstrukcje wsporcze pod urządzenia dla firmy
  DIEHL CONTROLS POLSKA Sp. z o.o.
  Lokalizacja: Namysłów
  Realizacja: 2003
 • DROGI - REALIZACJE

 • Rozbudowa zakładu produkcyjnego
  wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  JOHNSON CONTROLS SIEMIANOWICE Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 00 000m2
  Lokalizacja: ul. Krupanka, Siemianowice Śląskie
  Realizacja: 2015

 • Rozbudowa zakładu produkcyjnego
  wraz z niezbędną infrastrukturą
  ETO Magnetic Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 00 000m2
  Lokalizacja: ul. Kwiatkowskiego, Wrocław
  Realizacja: 2015

 • Rozbudowa zakładu produkcyjnego - etap IV
  wraz z niezbędną infrastrukturą
  WEZI-TEC Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 00 000m2
  Lokalizacja: ul. Jaworzyńska, Legnica
  Realizacja: 2014

 • Rozbudowa zakładu produkcyjnego
  wraz z niezbędną infrastrukturą
  MEINERT Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 00 000m2
  Lokalizacja: ul. Spółdzielcza, Jelenia Góra
  Realizacja: 2014

 • Rozbudowa zakładu filtrów ceramicznych
  wraz z niezbędną infrastrukturą
  NGK CERAMICS POLSKA Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 00 000m2
  Lokalizacja: ul. Gutenberga, Gliwice
  Realizacja: 2014

 • Hala produkcyjna z budynkiem biurowym,
  SATO POLSKA Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 00 000m2
  Lokalizacja: ul. Tyniecka, Wrocław
  Realizacja: 2014

 • Budynek biurowo-usługowy z mieszkaniem
  na ostatniej kondygnacji,
  OMEX Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 00 000m2
  Lokalizacja: ul.Braniborska, Wrocław
  Realizacja: 2014

 • Centrum logistyczne wraz z budynkiem biurowym,
  nadbudówką techniczną dwukondygnacyjnym budyn-
  kiem z pomieszczeniami konfekcji, wiatą na odpady,
  kotłownią, centralą tryskaczową, pomieszczeniami
  dla kierowców oraz portiernią, dla firmy
  B2B IT Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 28 400m2
  Lokalizacja: Magnice, gmina Kobierzyce
  Realizacja: 2013

 • Rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z nowym
  budynkiem biurowym oraz rozbudową istniejącego
  budynku biurowego, dla firmy
  NORD - Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 9 020m2
  Lokalizacja: Nowa Sól
  Realizacja: 2013

 • Budowa zakładu produkcjyjnego tworzyw spienialnych,
  dla firmy
  YETICO - S.A.
  Pow. utwardzone: 6 660m2
  Lokalizacja: Wieruszów
  Realizacja: 2013

 • Budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem biu-
  rowym
  Pow. utwardzone: 2 400m2
  Lokalizacja: Mutowo, dz.nr 87/33, gmina Szamotuły
  Realizacja: 2013

 • Zakład produkcyjno-magazynowy z budynkiem biu-
  rowym oraz budowa wolnostojącego budynku biurowego
  i portierni, dla firmy
  PNEUMAT SYSTEM Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 3 230m2
  Lokalizacja: Wrocław, obręb Różanka
  Realizacja: 2013

 • Hala produkcyjna z dwukondygnacyjną częścią socjalno-
  biurową i warsztatami dla firmy
  ETO MAGNETIC Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 450m2
  Lokalizacja: Wrocław
  Realizacja: 2013

 • Zakład produkcyjny z dwukondygnacyjnym budynkiem
  biurowym, budynkiem technicznym oraz portiernią,
  dla firmy
  FUJI SEAL EUROPE Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 670m2
  Lokalizacja: Kutno
  Realizacja: 2013

 • Hala magazynowo-produkcyjna z budynkiem
  biurowym, socjalnym i technicznym oraz portiernią
  dla firmy
  COLGATE PALMOLIVE MANUFACTURING Poland Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 1 990m2
  Lokalizacja: Świdnica
  Realizacja: 2013

 • Hala magazynowo-produkcyjna z budynkiem
  biurowym, socjalnym i technicznym oraz portiernią
  dla firmy
  KALIZEA Polska Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 4 900m2
  Lokalizacja: Siechnice
  Realizacja: 2013

 • Zakład produkcyjny z dwukondygnacyjnym budynkiem
  biurowym, budynkiem technicznym, budynkiem socjalnym,
  magazynem chemii oraz portiernią dla firmy
  SANDEN Manufacturing Poland Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 5 650m2
  Lokalizacja: Polkowice
  Realizacja: 2012

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1289 dla
  ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WOŁOWIE
  Pow. utwardzone: 20 200m2
  Lokalizacja: Brzeg Dolny
  Realizacja: 2012

 • Zakład produkcyjno-magazynowy z dwukondygna-
  cyjnym budynkiem biurowym i budynkiem technicznym
  dla firmy
  FREUDENBERG Immobilien Management GmbH Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 4 400m2
  Lokalizacja: Środa Śląska
  Realizacja: 2012

 • Budynek handlowo-usługowy "Netto", dla firmy
  KONCEPT WS Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 2 400m2
  Lokalizacja: Trzebnica
  Realizacja: 2012

 • Niemiecko-Polska Szkoła wraz z infrastrukturą dla
  Niemieckie Towarzystwo Szkolne w Warszawie
  Pow. utwardzone: 7 960m2
  Lokalizacja: Warszawa
  Realizacja: 2012

 • Centrum logistyczne z halą magazynową wraz ze
  zintegrowaną częścią biurowo-socjalną oraz budynkiem
  technicznym dla firmy
  Müller – Die lila Logistik Polska Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 9 700m2
  Lokalizacja: Warszawa
  Realizacja: 2012

 • Budynek biurowy, dwukondygnacyjny dla firmy
  KÄRCHER Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 1 970m2
  Lokalizacja: Kraków
  Realizacja: 2012

 • Rozbudowa/przebudowa zakładu produkcyjnego dla firmy
  SUMIKA CERAMICS POLAND Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 1 360m2
  Lokalizacja: Wrocław
  Realizacja: 2012

 • Hala produkcyjno-magazynowa, wraz z budynkiem
  biurowo-socjalnym dla firmy
  WEZI-TEC Sp. z o.o. - grupa Weber
  Pow. utwardzone: 4 560m2
  Lokalizacja: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  Realizacja: 2011

 • Budynek handlowo-usługowy "Biedronka" wraz z infra-
  strukturą techniczną dla firmy
  EBS INK-JET SYSTEMS POLAND Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 2 500m2
  Lokalizacja: Wrocław
  Realizacja: 2011

 • Przebudowa dróg - ul. Legnicka i ul. Staszica dla
  "Netto", dla firmy
  D-K Sp. z o.o. EBS Ink – Jet System Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 5 340m2
  Lokalizacja: Złotoryja
  Realizacja: 2011

 • Przebudowa dróg - ul. Legnicka i ul. Staszica dla
  ENERGOMONTAŻ ZACHÓD Wrocław Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 8 750m2
  Lokalizacja: Żmigród
  Realizacja: 2011

 • Budowa drogi gminnej wokół osiedla mieszka-
  niowego w zabudowie jednorodzinnej wraz z infra-
  strukturą dla firmy
  GANT Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 11 000m2
  Lokalizacja: Racławice Wielkie
  Realizacja: 2011

 • Budowa nowego zakładu produkcji innowacyjnych szyb
  dla branży motoryzacyjnej dla firmy
  PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 13 000m2
  Lokalizacja: Chmielów
  Realizacja: 2012

 • Budowa budynku wielorodzinnego dla firmy
  LG DISPLAY POLAND Sp.z o.o.
  Pow. utwardzone: 1 920m2
  Lokalizacja: Biskupice Podgórne
  Realizacja: 2011

 • Plac utwardzony dla zakładu produkcyjnego Johnson
  Controls dla firmy
  JOHNSON CONTROLS SIEMIANOWICE
  Pow. utwardzone: 2 240m2
  Lokalizacja: Siemianowice Śląskie
  Realizacja: 2011

 • Obiekt osłonowy dla kontenerów stena dla firmy
  LG DISPLAY POLAND Sp.z o.o.
  Pow. utwardzone: 1 620m2
  Lokalizacja: Biskupice Podgórne
  Realizacja: 2010

 • Projekt remontu i rewitalizacji zagospodarowania
  kwartału pierwszego w Parku Zdrojowym dla
  MIASTO JASTRZĘBIE ZDRÓJ
  Pow. utwardzone: 4 090m2
  Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
  Realizacja: 2010

 • Projekt zagospodarowania terenu wraz z instalacjami
  na działce i infrastrukturą towarzyszącą dla budynku han-
  dlowo-usługowego "Kaufland", dla firmy
  RED CAT Andrzej Zabiega
  Pow. utwardzone: 15 970m2
  Lokalizacja: ul. Puszkina, Łódź
  Realizacja: 2010

 • Przebudowa ulicy Eudeniusza Bodo w Łodzi dla firmy
  RED CAT Andrzej Zabiega
  Pow. utwardzone: 2 450m2
  Lokalizacja: ul. Eugeniusza Bodo, Łódź
  Realizacja: 2010

 • Zakład produkcyjny z dwukondygnacyjnym budynkiem
  biurowym, dwukondygnacyjnym budynkiem technicznym,
  wiatą na kontenery oraz portiernią dla firmy
  WINKELMANN Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 12 000m2
  Lokalizacja: Legnickie Pole
  Realizacja: 2011

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1973D, ul. Żernicka
  dla firmy
  MERIDA Sp. Z o.o.
  Lokalizacja: Tyniec Mały
  Realizacja: 2011

 • Hala magazynowo-prodykcyjna z budynkiem biu-
  rowym, socjalnym i technicznym oraz portiernią dla firmy
  MERIDA Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 12 100m2
  Lokalizacja: Tyniec Mały
  Realizacja: 2010

 • Budynek handlowo-usługowy "Kaufland" dla firmy
  RED CAT Andrzej Zabiega
  Pow. utwardzone: 10 600m2
  Lokalizacja: Wrocław
  Realizacja: 2010

 • Budynek handlowo-usługowy dla firmy
  RED CAT Andrzej Zabiega
  Pow. utwardzone: 9 000m2
  Lokalizacja: Łódź
  Realizacja: 2010

 • Przebudowa ul.Bodo dla firmy
  RED CAT Andrzej Zabiega
  Pow. utwardzone: . ...m2
  Lokalizacja: Łódź
  Realizacja: 2010

 • Obiekt osłonowy dla kontenerów stena dla firmy
  LG DISPLAY POLAND Sp.z o.o.
  Pow. utwardzone: 1 180m2
  Lokalizacja: Biskupice Podgórne
  Realizacja: 2010

 • Projekt remontu i rewitalizacji zagospodarowania
  kwartału pierwszego w Parku Zdrojowym przy ul. Wit-
  czaka dla
  MIASTO JASTRZĘBIE ZDRÓJ
  Pow. utwardzone: 3 330m2
  Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
  Realizacja: 2010

 • Budynek biurowy dla firmy
  OMEX Sławomir Stępnowski
  Pow. utwardzone: 1 300m2
  Lokalizacja: Wrocław
  Realizacja: 2010

 • Remont dróg gminnych z włączeniem do drogi
  krajowej A18 (węzeł komunikacyjny) I i II etap dla
  GMINA GROMADKA
  Pow. utwardzone: . ...m2
  Lokalizacja: Wrocław
  Realizacja: 2010

 • Stanowisko testowania wirników śmigłowców
  dla firmy
  Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
  „PZL-Świdnik” S.A.

  Pow. utwardzone: 2 780m2
  Lokalizacja: Świdnik
  Realizacja: 2009

 • Zakład produkcyjny dla firmy
  ADIF Sp.z o.o
  Pow. utwardzone: 14 800m2
  Lokalizacja: Wrocław
  Realizacja: 2009

 • Zakład produkcyjno-magazynowy wraz z budynkiem
  biurowym dla firmy
  STOMIL SANOK S.A.
  Pow. utwardzone: 12 550m2
  Lokalizacja: Brześć, Białoruś
  Realizacja: 2009

 • Przebudowa ul. Bierutowskiej i drogi 2KL dla
  ZDiUM Wrocław
  Pow. utwardzone: .. ...m2
  Lokalizacja: Wrocław
  Realizacja: 2008

 • Rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej dla firmy
  ROBERT BOSCH Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 10 900m2
  Lokalizacja: Mirków
  Realizacja: 2008

 • Centrum logistyczno-magazynowe dla firmy
  FRIGO LOGISTICS Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 8 300m2
  Lokalizacja: Radomsko
  Realizacja: 2008

 • Hala logistyczno-magazynowa wraz z infrastrukturą
  dla firmy
  HÄRTER Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.
  Pow. utwardzone: 8 310m2
  Lokalizacja: LSSE Nowa Wieś Legnicka
  Realizacja: 2008

 • Hala wytwarzania folii z granulatu polietylenowego,
  oraz budynek przeznaczony na cele biurowe, socjalne
  i techniczne, dla firmy
  VERPA FOLIE Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 7 500m2
  Lokalizacja: Krępice k/Wrocławia
  Realizacja: 2008

 • Rozbudowa zakładu produkcyjnego o halę konfekcjo-
  nowania tektury wraz budynkiem socjalno-magazynowym
  dla firmy
  TEKTURA Wrocław Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 24 900m2
  Lokalizacja: Krępice k/Wrocławia
  Realizacja: 2008

 • Zakład konserwacji matryc firmy Toyota Europe
  Engineering & Maintenance NV/SA dla firmy
  TOYOTA EUROPE ENGINEERING & MAINTENANCE NV/SA
  Pow. utwardzone: 2 570m2
  Lokalizacja: WSSE Wałbrzych
  Realizacja: 2008

 • Hala produkcyjno-magazynowa wraz z budynkiem
  biurowo-socjalnym dla firmy
  APINEX Technika Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 2 100m2
  Lokalizacja: Nowa Wieś Legnicka
  Realizacja: 2007

 • Hala produkcyjno-magazynowa ze zintegrowaną częścią
  biurowo-socjalną dla firmy
  PLASTICOS-DUREX POLSKA Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 3 750m2
  Lokalizacja: LSSE, podstrefa Krzywa
  Realizacja: 2007

 • Hala produkcyjno-magazynowa ze zintegrowaną częścią
  biurowo-socjalną dla firmy
  HURAS KiBMS Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 3 700m2
  Lokalizacja: LSSE, Legnica
  Realizacja: 2007

 • Centrum logistyczne z halą magazynową wraz ze
  zintegrowaną częścią biurowo-socjalną oraz budynkiem
  technicznym dla firmy
  Müller – Die lila Logistik Polska Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 45 150m2
  Lokalizacja: Gliwice
  Realizacja: 2007

 • Rozbudowa istniejącej hali na kontenery dla firmy
  ROBERT BOSCH Sp. z o.o.
  Pow. utwardzona: 1 500m2
  Lokalizacja: ul. Wrocławska, Mirków
  Realizacja: 2006

 • Jednokondygnacyjna hala produkcyjna z dwukondyg-
  nacyjnym budynkiem biurowo-socjalnym dla firmy
  KARMANN GHIA Żary Sp. z o.o.
  Pow. utwardzona: 10 170m2
  Lokalizacja: Żary
  Realizacja: 2006

 • Hala produkcyjna z dwukondygnacyjną częścią
  socjalno-biurową i warsztatami dla firmy
  ETO MAGNETIC Sp. z o.o.
  Pow. utwardzona: 8 700m2
  Lokalizacja: Wrocław
  Realizacja: 2006

 • Zakład produkcji napędów obejmujący halę i dwukon-
  dygnacyjny budynek biurowo-socjalny oraz portiernię
  przy wjeździe na teren obiektu, dla firmy
  NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.
  Pow. utwardzona: 5 500m2
  Lokalizacja: Nowa Sól
  Realizacja: 2006

 • Hala produkcyjna o konstrukcji stalowej, dla firmy
  ADO Sp. z o.o.
  Pow. utwardzona: 5 550m2
  Lokalizacja: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  Realizacja: 2005

 • Hala magazynowa wraz z dwukondygnacyjnym
  budynkiem biurowo-socjalnym, dla firmy
  BOSCH REXROTH Sp. z o.o.
  Pow. utwardzona: 3 000m2
  Lokalizacja: Warszawa
  Realizacja: 2005

 • Budynek biurowy dla firmy
  TETERA Sp. z o.o.
  Pow. utwardzona: 340m2
  Lokalizacja: ul. Czajkowskiego, Wrocław
  Realizacja: 2005

 • Drukarnia wklęsłodrukowa – hale produkcyjne
  o konstrukcji stalowo-żelbetowej dla firmy
  BDN Sp. z o.o., Sp.k.
  Pow. utwardzona: 37 900m2
  Lokalizacja: Wykroty, gmina Nowogrodziec
  Realizacja: 2004

 • Hala produkcyjna wraz z budynkiem biurowym dla firmy
  HÄRTER Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.
  Pow. utwardzona: 7 650m2
  Lokalizacja: LSSE Nowa Wieś Legnicka
  Realizacja: 2005,2007

 • Hala magazynowa o konstrukcji stalowej wraz z budyn-
  kiem biurowym dla firmy
  TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A.
  Pow. utwardzona: 5 620m2
  Lokalizacja: WSSE Wałbrzych
  Realizacja: 2004

 • Zakład produkcyjny z dwukondygnacyjnym budynkiem
  biurowym, budynkiem technicznym, budynkiem socjalnym,
  magazynem chemii oraz portiernią dla firmy
  SANDEN MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 19 440m2
  Lokalizacja: Polkowice Dolne
  Realizacja: 2004

 • Zakład produkcji folii, tektury falistej i opakowań dla firmy
  TEKTURA Wrocław Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 18 250m2
  Lokalizacja: Krępice k/Wrocławia
  Realizacja: 2004

 • Zakład produkcji kabli dla firmy
  LEONI KABEL POLSKA Sp. z o.o.
  Pow. utwardzone: 12 600m2
  Lokalizacja: Krępice k/Wrocławia
  Realizacja: 2003

 • Rozbudowa hali magazynowej - Etap I i II oraz budynek
  biurowo-socjalny, dla firmy
  WEZI-TEC Sp. z o.o. - grupa Weber
  Pow. utwardzone: 13 600m2
  Lokalizacja: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  Realizacja: 2003/2007
 • Copyright © 2013 TOLBUD PHU Antoni Pasierb. All rights reserved.